CEPA Mancomunitat des Raiguer

Centre d'Educació de Persones Adultes de la Mancomunitat des Raiguer (Mallorca - Illes Balears)

Entra al Bloc del CEPA Raiguer

Entra a l'Aula Virtual del CEPA Raiguer


Binissalem
Antiga Escola Graduada

Marratxí
IES Marratxí

C/ Escola Graduada 13

C/ Arbre de la Ciència s/n (Son Ramonell)

971 22 96 04

971 51 21 57

cepamancomunitatdesraiguer@educacio.caib.es

Mancomunitat des Raiguer
Educació d'Adults i Formació

Govern de les Illes Balears
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Darrera actualització : Juny de 2014

 Visites des de 12-10-2009: